Pages

Sunday, November 13, 2011

အိမ္တြင္းနတ္ဆိုးမ်ား


အားလံုးပဲ မဂၤလာပါဗ်ာ က်ေနာ္တို ့ဟာ မိုးလင္း သည္နွင့္ အေၾကာင္းမ်ိဳးစံုၿပ၍ အၿပင္သို ့ ထြက္တက္ၾကပါတယ္ .. ၊၊ တခ်ိဳ ့က ပညာအတြက္ ၊ တခ်ိဳ ့က ဝမ္းစာအတြက္ ၊ တခ်ိဳ ့ကေတာ့ လမ္းရိွ လို ့ထြက္ သည္ဟု အေၾကာင္းမ်ိဳးစံုၿဖင့္ အိမ္အၿပင္တြင္ ေနထိုင္ တက္ပါတယ္ … ။ ဘယ္လို အေၾကာင္းပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ေနာက္ ဆံုးတြင္ မိမိ အိမ္သို ့ၿပန္လာတက္ၾကၿပီ အိမ္ မကပ္သူမ်ား ပင္လ်င္ သူတပါး၏ အခန္း သို ့မဟုတ္ အိမ္သို ့ ေရာက္လာတက္တယ္ ။

လူတစ္ေယာက္ဟာ မိမိအိမ္ ထဲေရာက္သည္ႏွင့္ ၿပင္ပေလာက တြင္ လုပ္ယူထားရေသာ က်င့္ဝတ္မ်ား ၊ ဟန္ေဆာင္မႈ ့မ်ား ကို ကန္ ့လန္ ့ကာခ် ခြင့္ရပါေတာ့သည္ ။ မိမိေနထိုင္ စားေသာက္ အိပ့္စက္ရာ ၊ မိသာစုနွင့္ အတူတကြရိွေသာ ေနရာၿဖစ္သည့္ အိမ္ ဆိုသည္ကာ လူတစ္ေယာက္ အတြက္ သာယာေပ်ာ္ရႊင္မႈ ့နွင့္ လံုၿခံဳမႈ ့ကို ေပးႏိုင္ေသာ ေနရာသာ ၿဖစ္ပါတယ္ …။

ထို ့ေၾကာင့္ လူသားတိုင္း သည္ မိမိအိမ္တြင္း သာယာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ့ႏွင့္ လံုၿခံဳမႈ ့ကို ပ်က္ရာပ်က္ေၾကာင္း လုပ္တဲ့သည့္ သက္ရိွသက္မဲ့ အရာ အားလံုးကို အိမ္တြင္း နတ္ဆိုး သဖြယ္ ေၾကာက္ရြံ ့ တက္ပါတယ္ …

ယခုကဲ့သို ေခတ္မွီ တိုးတက္ေသာ အခ်ိန္ခါတြင္ အိမ္တြင္းသံုး ပစၥည္း တခ်ိဳ ့သည္ က်ေနာ္ တို ့ အိမ္မ်ားတြက္ နတ္ဆိုး တစ္ေကာင္ သဖြယ္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းတဲ့ ေၾကာင္းကို က်ေနာ္ ေမာင္ဘုန္းက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလထုတ္ သုတစြယ္စံု မဂၢဇင္း တြင္ပါရိွေသာ ေဆာင္းပါးရွင္ ေက်ာ္စည္သူ ၏ အိမ္သံုးပစၥည္းလာ ၊ နတ္ဆိုးလား ….. ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးကို အဓိက ကိုးကား၍ ဖတ္ဘူးေသာ စာတို ေပစ တို ့ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ
ေကာင္းကင္ၿဖဴ ၏ တိုက္တြန္းခ်က္ နွင့္ အိမ္တြင္းနတ္ဆိုးမ်ား ဆိုသည့္ post  ေလးကို မသိေသးတဲ့ က်ေနာ္ ၏ blogger မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေရးသားမိပါေတာ့သည္ ……


အိမ္တြင္းနတ္ဆိုး အမွတ္ ၁ ( အသြင္ေၿပာင္း နာမည္ ပရုတ္လံုး)

အိမ္တိုင္းလိုလို ပရုတ္လံုး ကို သံုးဖူးၾကမွာပါ ။ ပရုတ္လံုးသည္ အခဲအၿဖစ္မွ ေငြ ့အၿဖစ္သို ့ေၿပာင္းကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါတယ္ ။ ပရုတ္လံုးမွ ထြက္ေသာ အနံ ့သည္ ပိုးဟပ္နွင့္ တၿခား အဝတ္ထည္ မ်ားကို ကိုက္တက္ေသာ ပိုးေကာင္ မ်ားကို ေမာင္ထုတ္ႏိုင္ စြမ္း ရိွပါတယ္ ။

အိမ္မ်ားတြင္ အဝတ္ဘီဒို ၊  ေသတၱာမ်ားႏွင့္ ဟိုေခ်ာင္ သည္ေခ်ာင္ မ်ားတြင္ ပရုတ္လံုး ကို သံုးစြဲေလ့ရိွပါတယ္ ။

ကိုယ္တိုင္ လံုးပါးပါး၍ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတက္ေသာ ပရုတ္လံုးဟာ အနံ ့ရွဴ မိသူကိုလည္း တၿဖည္းၿဖည္း ထိခိုက္ေစပါတယ္ ။
ပရုတ္လံုးမွ ထြက္ေသာ အနံ ့မ်ားတြင္ ပါရာဒီခလို ရိုဘန္းဇင္း ဓာတ္ (paradichlorobenzene) မ်ားပါဝင္ၿပီ ယင္းဓာတ္ သည္ တိရစာၦန္မ်ားတြင္ ကင္ဆာၿဖစ္ေစၿပီး လူသားမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ မကင္းဘူးလို ေယဘုယ် တြက္ဆထားပါတယ္ ။

တခ်ိဳ ့ ပရုတ္လံုး အနံ ့မ်ားတြင္ Naphtalene ဓာတ္မ်ားေတြ ့ရၿပီ ယင္းဓာတ္ ၾကာၿမင့္စြာ ရွဴ မိလွ်င္ ေသြးနီဥမ်ား ပ်က္စီးတက္ပါတယ္ ။

မည္သည့္ ပရုတ္လံုးမဆို ပရုတ္လံုးမွ ထြက္ေသာ ဓာတုပစၥည္း မ်ားသည္ လူသားတို ့အတြက္ ပ်ိဳ ့အန္ၿခင္း ၊ ဝမ္းပ်က္ၿခင္းမ်ားၿဖစ္တက္သည္ဟု ကမာၻ ့က်န္းမာေရးအဖြဲ ့က ေၾကာ္ၿငာခ်က္ ထုတ္ၿပီးသာ ၿဖစ္ပါတယ္ ။

ဒါေၾကာင့္ ကမာၻ ့ေစ်းကြက္မွာ ပရုတ္လံုးကို ေစ်းကြက္တင္သည့္အခါ အထုတ္တိုင္းတြင္ “ အေငြ ့မ်ားကို ရွဴရိႈက္ ၿခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္ ပါ “ ဟူေသာ စာသာကို ရိုက္ႏိွပ္ေဖာ္ၿပထားသည္ကို ေတြ ့ရပါတယ္ ။

သို ့ၿဖစ္ပါ၍ က်ေနာ္ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ပရုတ္လံုးကို မသံုးမၿဖစ္ သံုးမည္ဆိုပါက ပရုတ္လံုးထည့္ထားေသာ အဝတ္ဘီဒို ၊ သေတၱာ မ်ားကို အလံုပိတ္ထားသင့္ပါတယ္ ။ ပရုတ္လံုး အနံ ့စြဲေနေသာ အဝတ္အထည္မ်ားကိုလည္း ေနလွန္းၿခင္း ၊ ၿပန္ေလွ်ာ္ၿခင္း တစ္နည္းနည္းၿဖင့္ အနံ ့ ေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ၿပီးမွ ဝတ္ဆင္သင့္ပါတယ္ …။

က်ေနာ္ တို ့ၿမန္မာရိုးရာမွာ ေရွ ့ေခတ္က အဝတ္အထည္မ်ား ပိုးမြားကင္းေစရန္ သစ္ကတိုး၊ ေတာင္တမာသားတို ့အသံုးၿပဳခဲ့ပါတယ္ .. မိမိနီးစပ္ရာမွ ရမည္ဆိုလွ်င္ ပရုတ္လံုးအစား အသံုးၿပဳၿခင္းၿဖင့္ အိမ္တြင္းနတ္ဆိုး တစ္ေကာင္ၿဖစ္သည့္ ပရုတ္လံုး ရန္မွ
ကင္းလြတ္မည္ၿဖစ္ပါေတာ့သည္ ….။


 ေစ်းကြက္ထဲက Naphtalene ဓာတ္ပါသည့္ ပရုတ္လံုး


ေမာင္ဘုန္း
ကိုးကား (သုတစြယ္စံု မဂၢဇင္း ၂၀၀၉ ၊ ဒီဇင္ဘာ)
ဆက္လက္ေရးသားပါမယ္

6 comments:

 1. ဟယ္ေတာ္..
  ေမာင္ဘုန္းေရ.
  ပရုတ္လုံးဆို..အမွတ္တမဲ့ပဲေဟ
  ရႈရႈမိေနတာ.ေမႊးလို႕ း)
  ဒါဆို..
  ဘယ္ပရုတ္လုံးမွမေကာင္းဘူးေပါ့ေနာ္
  ေသေသခ်ာ.မွတ္သြားတယ္ေမာင္ဘုန္းေရ
  အိမ္တြင္းနတ္ဆိုးအတြက္
  ေက်းေက်းပါကြယ္
  ခင္မင္စြာျဖင့္
  သမီးစံ

  ReplyDelete
 2. ကိုဘုန္းေရ..အပ်ိဳၾကီးဆိုးတာေတြေရးပါဗ်ာ..သမီးစံတင္းေနတယ္ဗ်..ၾကည့္ေနၾကည့္စားေနာ္

  ReplyDelete
 3. ကိုေမာင္ဘုန္းေရ
  ေရႊဒိုးက သူကေလးထြက္ခြာသြားလို႕ အနားယူေနရလို႕ ခုမွ လာႏိုင္ပါတယ္ ..
  ပရုတ္လံုးေၾကာင္႕အၾကိဳက္ဆံုး Mark & spancer ၾကီး ပ်က္စီးသြားကတည္းက စိတ္ေတြနာလို႕မသံုးေတာ႕တာ .
  ကိုေမာင္ဘုန္းေရးမွ ပိုသတိထားမိပါသည္.
  ေကာင္းကင္ျဖဴကိုေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါသည္။
  (စကားခ်ပ္ ။။ မိန္းမအၾကံညဏ္ယူေသာေယာက်ာၤးသည္ မည္ေသာအခါမွ် မဆင္းရဲေခ်တဲ႕ း) ဟိဟိ )
  ခင္တဲ႕

  ReplyDelete
 4. ဖတ္သြားပါတယ္
  အျမဲ အားေပးလ်က္

  ReplyDelete
 5. အိမ္တြင္းနတ္ဆိုးမ်ားဆိုလို႔ဘာမ်ားလဲလို႔ း)

  ReplyDelete
 6. ဟယ္ ဒီမနက္ဘဲ အရင္ကတည္းက ဝယ္ထားတဲ႔ ပရုပ္လံုးထုပ္ေတြ႔လို႔ အဝတ္ေတြၾကားထဲ လုိက္ထည္႔ေနတာ..
  အီး.. ေလွ်ာ္ျပီးမွသာ ျပန္ဝတ္ရမယ္ဆိုရင္ သြားျပီ..
  အကုန္ရွိသမွ် ပရုပ္လံုးေတြထည္႔ပစ္လုိက္တာ..
  ျမန္ျမန္ ျပန္ယူပစ္လိုက္မွပါဘဲ
  အားလံုးေတာ႔ ျပန္မေလွွ်ာ္ႏိုင္ေပါင္
  ဗဟုသုတရွယ္ေပးတာ ေက်းဇူးပါ.. ေမာင္ဘုုန္းေရ

  ReplyDelete