Pages

Saturday, December 17, 2011

ရတု ကဗ်ာ အေၾကာင္း တေစ့ တေစာင္း ႏွင့္ က်ေနာ္ ၏ ပန္းရတုမဂၤလာပါ … က်ေနာ္ စိတ္ဝင္စား မိေသာ ရတု ကဗ်ာ မ်ား ႏွင့္ ရတု ကဗ်ာ ေရးဖြဲ ့ ဟန္ ေၾကာင္း ကို အခုရက္ပိုင္းမွာ ေလ့လာမိပါတယ္ … စာပန္းခ်ီ ဟု တင္စား ေခၚ ေဝၚေသာ ရတု ကဗ်ာ အေၾကာင္းေလး ကို  မွတ္သားမိ သမွ် အရင္ ေၿပာၿပပါမယ္ ….။

ရတု ဟူသည္ သကၠတဘာသာ “ရိတု” မွ “ရတု” ျဖစ္လာသည္။ ရိတု ၏ အနက္မွာ `အခါရာသီ´(ရာသီဥတု)ဟု အဓိပၸါယ္ ရ ပါသည္ ။

ရတုသည္ လကၤာ မွ ေပါက္ပြားလာေသာ ကဗ်ာအဖြဲ႔အႏြဲ႕ ျဖစ္သည္ ။ သို႔ေသာ္ လကၤာ ကဲ့သို႔ မဟုတ္၊ ဖြဲ႔ဆိုရာတြင္ စည္းစနစ္၊ ဥပေဒရွိဟု မွတ္သား ခဲ့ရပါသည္ ။

ရတုတြင္ တစ္ပုိဒ္တည္း ဖြဲ႔စပ္လွ်င္ ဧကပိုဒ္ ၊ ႏွစ္ပုိဒ္ ဖြဲ႔စပ္လွ်င္ အျဖည့္ခံ ၊ သံုးပုိဒ္ ဖြဲ႔စပ္လွ်င္ ပိုဒ္စံု ဟူ၍ ေခၚဆိုသည္။ သံုးပိုဒ္ထက္ ပို၍ မဖြဲ႔ႏြဲ႕ၾကေပ။ တစ္ပိုဒ္ တစ္ပိုဒ္တြင္လည္း ပါဒ အေရအတြက္ (၁၀၈)ပါဒထက္ ပိုမို မဖြဲ႔ႏြဲ႕ၾကေပ။ အဖ်ားခ်မ်ားတြင္လည္း ခိုင္ညြန္႔ခက္ျဖာ ၇-လံုး၊ မဏိဆံက်င္ ၉-လံုး၊ အာသာ၀တီ ၀တ္ဆံ ၁၁-လံုး၊ မဏိဦးျပည္း ၁၅-လံုး၊ ေဇာ္တစ္ခိုင္လံုး ၁၉-လံုး စသည္ျဖင့္ အဖ်ားစာလံုး အေရအတြက္ ေပၚမူတည္ ၍  သတ္မွတ္ ေခၚဆို သည္ ဟု သိရပါသည္ ။

ဤ ေနရာတြင္ ပညာရွင္မ်ား အၿငင္းပြား ဖြယ္ရာ တစ္ခု ကိုလည္း ေတြ ့ရိွခဲ့ပါသည္ ။ သံုးပိုဒ္ ထက္ပို၍ မဖြဲ ့ ရ ဟု ဆိုေသာ္ လည္း အပိုဒ္ တစ္ရာ ထိဖြဲ ့ဆိုေသာ ရတု မ်ား ကို လည္းေတြ ့ပါသည္ ။

ေနာက္ထပ္ ရတု ဖြဲ ့ ဆို ပံုကို ေခၚဆိုရာ တြင္ ပံုၿပင္ (သို ့) ဇတ္ေတာ္ အေၾကာင္းကို ဖြဲ ့ဆို လွ်င္ ပ်ိဳ ့ (ပ်ိဳ ့ရတု ဟုမေခၚ) ၊ သမိုင္းဝင္ၿဖစ္ရပ္ တစ္ခုကို ဖြဲ ့ဆို လွ်င္ ေမာ္ကြန္းရတု ၊ ခရီးသြာ (သို ့) ေတာထဲသြား သည့္ အေၾကာင္း ကို ဖြဲ ့ ဆို လွ်င္ ေတာလားရတု ဟုေခၚဆိုသည္ သလို ေလးလံုးစပ္ ေလးဆစ္ ရတု ၊ စၾကာဟုေခၚေသာ ထပ္ဆင့္ ဖြဲ ့ရေသာ ရတု ႏွင့္ အၿခားေသာ ရတု မ်ားလည္း ရိွသည္ ဟု မွတ္သားရပါသည္ ။

ဤ ကဲ့သို ့ ရတု ေခၚဆို ပံု အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲ လြဲေနေသာေၾကာင့္ ယေန ့ေခတ္ တိုင္ ပညာရွင္မ်ား  ဤသည္ကာ လကၤာ ၊ ဤသည္ကာ ရတု ဟု အၿငင္းပြား ဖြယ္ရာ ၿဖစ္ခဲ့ရပါသည္ ။

ၿမန္မာ စာေပတြင္ ပုဂံ ေခတ္ မွစ ၍ ရတု ေပၚ လာခဲ့ဟု ယူဆ ခဲ့ပါသည္ ထိုသို ့ယူဆ ေသာ္ လည္း
ပုဂံေခတ္ ‎ေပၚ ရတုမ်ားကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ မေတြ႔ရွိ ခဲ့ေပ ။ ရတုသေဘာ သက္ဝင္ေသာ လကၤာတိုကေလးမ်ားကို ‎ေတြ႔ရွိရျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ပုဂံေခတ္ေပၚေက်ာက္စာမ်ားတြင္ ကာရန္အစပ္အဟပ္ညီေသာ အဖဲြ႔ကေလးမ်ားကို ေတြ႔ရ ‎ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ထုိ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မွာ မွားသည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ ဥပမာ ျပရမည္ဆုိေသာ္ သကၠရာဇ္ ၅၃၆ ခုႏွစ္ ‎နရပတိစည္သူ မင္းႀကီးလက္ထက္တြင္ မင္းယဥ္နရသိခၤ၏ အထိန္းေတာ္ အနႏၱသူရိယ အမတ္သည္ မင္းျပစ္မင္းဒဏ္ ‎ရာဇသံေၾကာင့္ ေသရအံ့ဆဲဆဲတြင္ ေရးခဲ့ေသာ ...‎

“ သူတည္းတေယာက္၊ ေကာင္းဘုိ႔ေရာက္မူ၊ သူတေယာက္မွာ၊ ပ်က္လင့္ကာသာ၊ ဓမၼတာတည္း"‎ အစရွိသည့္ လကၤာတိုကေလးကို ဖဲြ႔ဆိုခဲ့သည္ကို ေထာက္၍လည္းေကာင္း ……     

 ထို ေခတ္ထိုကာလေလာက္ပင္ ဖဲြ႔ဆိုသည္ဟု ‎ယူဆေသာ ...‎

"သိုးကေလး။ ။ပုပၸါးနတ္ေတာင္၊ အေခါင္ျမင့္မား၊ စံုေတာဖ်ား၌၊ နံ႔ရွားႀကိဳင္လြင့္၊ ခါတန္ပြင့္သည္၊ ‎ေရႊႏွင့္ယိုးမွား၊ ပန္းစကား"‎ အစရွိသည့္ ပုပၸါးနတ္ေတာင္ဘဲြ႔ လကၤာသည္လည္းေကာင္း
  
ထုိ႔ျပင္ က်စြာမင္းလက္ထက္ ဖဲြ႔ဆုိသည္ဟု ယူဆ ရေသာ ...‎ ‎" ျမကန္သာ” …..

ေတာင္က်ေခ်ာင္းေတး၊ ေရဝင္ေျပးလွည့္၊ ေရေအးၾကည္စြာ၊ ကန္ပိုင္မာလ်က္၊ ‎ၾကာေပါင္းထံုထံု၊ ငွက္မ်ိဳးစံုသည္၊ ဘံုဝတႎက၊ နႏၵာေလာ၊ တူစြဟုတၱာ။"‎ အစရွိေသာ 'ျမကန္ဘဲြ႔' လကၤာတိုကေလးသည္လည္းေကာင္း …..

ပဒေလးလံုး၊ ပဒသံုးလံုးျဖင့္ အစခ်ီ၍ ေလးလံုးစပ္ ကာရန္ ‎ျဖင့္ ဖဲြ႔ဆုိၿပီးလွ်င္ အခ်အပိုဒ္တြင္လည္း ရွစ္လံုး၊ ခုနစ္လံုး စသည္ျဖင့္ ခ်ဆိုဖဲြ႔ႏဲြ႔သည္ျဖစ္၍ လကၤာဟုပင္ တပ္အပ္ေခၚေသာ္ ‎လည္း စင္စစ္ေသာ္ကား ရတုသေဘာ သက္ဝင္ ေနသည္ ဟု မွတ္သား ခဲ့ရပါသည္ ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေစာဆံုးေတြ႔ရွိေသာ ရတုမွာ သကၠရာဇ္(၇၀၀)ေက်ာ္ေလာက္က ပင္းယေခတ္ စတုရဂၤဗလ အမတ္ႀကီးေရးသားေသာ ရတု ျဖစ္သည္။ ထိုရတုသည္ ပုဂံဆရာေတာ္ (သို႔) ဆူးတြင္းပစ္ဆရာေတာ္အား ၿမတ္စြာဘုရား တရားေတာ္ အေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းကာ ေရးသားထားေသာ အေမးပုစၧာရတု ျဖစ္သည္။ တဖန္ ဆရာေတာ္က ေျဖရတု ကိုလည္း ေရးသားခဲ့သည္ကို လည္း ေတြ ့ရပါသည္ ။

ရတုကဗ်ာအဖဲြ႔မွန္ဟု ဆုိအပ္ေသာ စတုရဂၤဗလ အမတ္ေရးသည့္ ရတု မွာ  ...‎…..

“ ေရႊဘြားေတာ္ေအာက္၊ ကၽြန္၏ေလွ်ာက္ျဖင့္၊ မေလွ်ာက္ဝံ့ဝံ့၊ ေလွ်ာက္ဝံ့ဝံ့တည့္၊ ေၾကာက္ရြံ႕လ်က္ပင္၊ ‎စက္ေရႊစင္ကို၊ ထိပ္ျပင္ပန္းႏွယ္၊ ဆင္းစမၸယ္လ်က္၊ ” ……. အစခ်ီေသာရတုကို မယ္ဘဲြ႔၊ ေမာင္ဘဲြ႔ ‎မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဓမၼသေဘာသက္ဝင္သည့္ ရတု ဟု ေခၚ ဆိုၾကသည္ ။

အင္းဝေခတ္မွ အစျပဳ၍ ရတု ဖြဲ ့ဆိုမႈ ့မွာ ထြန္းကားလာခဲ့သည္ဟု မွတ္သားရပါသည္ ။ ထုိေခတ္တြင္ မယ္ဘဲြ႔၊ ေမာင္ဘဲြ႔၊ ေက်းေစရတုမ်ား ‎ေပၚေပါက္ လာခဲ့ၿပီ ။ သကၠရာဇ္ ၉၀၀-ေက်ာ္ေလာက္တြင္ ရတုနဝေဒးႀကီးဟု ေက်ာ္ေစာထင္ရွားေသာ စစ္ကိုင္း ‎ေထာင္သင္းမွဴး(ေခၚ) စလင္းလက်္ာ(ေခၚ)ျပည္ န၀ေဒးႀကီးသည္ ရတုပုဒ္ေရေပါင္း ၃၀၀-နီးပါးမွ်ကို စပ္ဆုိ ဖဲြ႔ႏဲြ႔ ခဲ့သည္ဟု မွတ္သားရပါ သည္ ။

ထုိေနာက္ ေတာင္ငူေခတ္တြင္ နတ္သွ်င္ေနာင္ ရတုကဗ်ာအဖဲြ႔ ‎သည္ မ်ားစြာ ေခတ္စားလာၿပီးလွ်င္ လူပုဂၢိဳလ္တို႔ အမ်ားအျပားဖဲြ႔ဆုိလာၾကသျဖင့္ ထုိေတာင္ငူေခတ္ကို ရတုေခတ္ႀကီး ဟူ၍ ‎လည္း ေခၚတြင္ခဲ့သည္ ဟု မွတ္သားရပါသည္ ။‎

ဤ သည္မွာ က်ေနာ္ ေလ့လာ မွတ္သားမိ ေသာ ရတု ကဗ်ား မ်ား ၏ သမိုင္းၿဖစ္ပါသည္ ။ယေန ့ ေခတ္ တြင္ ရတု ကဗ်ာ ဖြဲ ့ ဆိုဟန္ မွာ ေၿပာက္ကြယ္ ၿပီ ဟု ေၿပာရေအာင္ ရွားပါး ေနပါၿပီ ။

အထက္မွာ ေၿပာခဲ့ သလို ရတု ကဗ်ာ အမ်ိဳးမ်ိဳး အယူဆ လြဲေနေသာ္ လည္း ရတု ဖြဲ ့ဆိုေသာ စာဆိုရွင္ သည္ လကၤာ ကို ပိုင္ပိုင္ ႏိုင္ႏိုင္ ကြ်မ္းက်င္မွ သာ ေရးဖြဲ ့ ႏိုင္သည္ ဟု မွတ္ခ်က္ ခ်မိပါသည္ ။

အင္းဝေခတ္ စာဆိုေတာ္ ရွင္သီလဝံသ ေရးေသာ ေအာက္ပါ ရတု ကို ဖတ္ၾကည့္ပါ

“ ႏြယ္လွ ရိုးတံ ၊ ႏြယ္လွ်ံ ႏြယ္ၿပဴး
ႏြယ္ဖူး ရွက္ေထြး ၊ ႏြယ္ေလး တလိုက္
ႏြယ္ႏြယ္ ဆိုက္သား ၊ ႏြယ္၌ စြဲလာ
ႏြယ္ ဂီဝါမူ ၊ ႏြယ္သာ ၿခံဳမည္
ႏြယ္ရွည္ ရြက္ဝန္း ၊ ႏြယ္ စိမ္းလန္း၍ ”…… စေသာ “ ႏြယ္ ” ဟူေသာ စကားလံုးကို ထပ္ဆင့္ ဖြဲ ့ ၍

စပ္ဆိုခဲ့ ေသာ စာဆိုရွင္ ၏ လကၤာ ပိုင္ႏိုင္မႈ ့ မွာ အံ့ၾသ ၍ မဆံုးႏိုင္ ေအာင္ ၿဖစ္ရပါသည္ ။
ဤကဲ့သို ့ “ ႏြယ္ ” ဟူေသာ စကားလံုး ထပ္ဆင့္ ဖြဲ ့ဆိုထားေသာေၾကာင့္ စၾကာရတု ဟု ေခၚဆိုေၾကာင္းကို လည္း မွတ္သားခဲ့ ရပါသည္ ။

ထိုကဲ့ သို ့စိတ္ဝင္စား ဖြယ္ေကာင္းေသာေၾကာင့္ ရတု ကဗ်ာ မ်ား စြာကို လက္လွမ္း မွီ သမွ် ရွာေဖြ ခဲ့ၿပီး ေလ့လာ ခဲ့ပါသည္ ။ အထူး သၿဖင့္ စၾကာရတု ဟု ေခၚေသာ ေရးဖြဲ ့ဟန္ ကို အလြန္ ၾကိဳက္မိ၍
အထက္ေဖာ္ၿပပါ ရွင္သီလဝံသ ဖြဲ ့ဆိုေသာ ရတု ကို အၾကိမ္ၾကိမ္ ဖတ္မိပါသည္ ။

ထိုသို ့ ဖတ္ ေန ရင္း က်ေနာ္ ေမာင္ဘုန္းမွာ မတန္မရာ စိတ္ကူး တစ္ခု ဝင္လာမိေတာ့သည္ ။ က်ေနာ္ ၏ စိတ္ကူးမွာ စၾကာရတု တစ္ပုဒ္ ေလာက္ ေရးၾကည့္ မည္ ဟု ေတြးမိေတာ့၏ ။

စာတစ္ပုဒ္ ကိုပင္ ေၿဖာင့္ေအာင္ မေရးတက္ေသာ က်ေနာ္ မွာ မတန္မရာ စိတ္ကူးကို
“ စမ္းၾကည့္မည္” … ဟု ေတြးကာ အသက္ၾကီးလာ ေလေလ ခ်ာ ေလေလ ၿဖစ္ေသာ က်ေနာ္ ၏ ဦးေႏွာက္ ကို လက္ပူတိုက္ ၍ ရွာေဖြ ရသမွ် စာဆိုေတာ္ၾကီးမ်ား ၏ ရတုကဗ်ာ မ်ားကို အတုယူ   ကာ စၾကာရတု တစ္ပုဒ္ ေရးမိပါေတာ့ သည္ …။

ႏွစ္ရက္ ခန္ ့ၾကာေသာ အခါ “ ပိုဒ္စံုစၾကာ ရတု ” (သံုးပိုဒ္ ရိွေသာေၾကာင္ ့… ပိုဒ္စံု ၊                 ထပ္ဆင့္   ဖြဲ ့ဆိုေသာေၾကာင့္ စၾကာ …. ထို ့ေၾကာင့္ ပိုဒ္စံုစၾကာ ဟု ကိုယ့္ဘာသာ ေပးလိုက္ၿခင္းသာ) တစ္ပုဒ္ ကို ေအာင္ၿမင္စြာ ေရးဖြဲ ့ႏိုင္ခဲ့ပါသည္ ။

ကဗ်ာ ေလး ၏ နာမည္ ကိုေတာ့ “ ပန္းရတု ” ဟုအမည္းေပးခဲ့ပါသည္ … က်ေနာ္ ကဗ်ာ မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ၿဖစ္ပါေတာ့ သည္ ….။
 ပန္းရတု

ပန္း လွ ဝတ္ဆံ ၊ ပန္းဖူး ပန္းပြင့္

ပန္းၿဖဴ ေရာင္ေႏွာ ၊ ပန္းပြင့္ တစ္သိုက္

ပန္း .. ပန္း .. ထပ္လည္း ၊ ပန္း သစၥာတည္

ပန္း ၌ သာစြဲ ….ပန္း ခ နန္းစံ ၊ ပန္း လွ စံပ်က္

ပန္း နံ ့ရယ္ေၿပ ၊ ပန္း ပြင့္ ရယ္ ေၿခာက္

ပန္း ႏြယ္  ေတာၿဖစ္ ၊ ပန္း လွ ပ်က္လည္း

ပန္း ၌ သာစြဲ ….ပန္း ပ်ိဳးလက္ မို ့ ၊ ပန္း  အလွ ကို

ပန္း ထက္ ၿမတ္ႏိုး ၊ ပန္း လွ ပြင့္ေစ

ပန္း အတြက္ သာ ၊ ပန္း ပန္ ေတာ့ပါ

ပန္း ခ်ယ္ရီ  ငယ္  ….. …


ေမာင္ဘုန္း


ကိုးကား

စာေရးဆရာ ေမာင္သာႏိုး ေရးေသာ ဂ ႏၳဝင္ ၿမန္မာ့ ကဗ်ာ
စာေရးဆရာ ဦးေဖေမာင္တင္ ေရးေသာ ၿမန္မာ့ စာေပ သမိုင္း
online စြယ္စံုက်မ္း မွ ရတု ရွင္းလင္းခ်က္

အထက္ပါ စာအုပ္မ်ား ကို ကိုးကား ၍ က်ေနာ္ ၏ ထင္ၿမင္ခ်က္ သက္သက္ ကို ေရးသားမိပါေသာေၾကာင့္ တၿခားေသာ  က်မ္း စာေပ  သို ့မဟုတ္ တစ္စံု တစ္ခု လြဲ မွား ေနပါ လွ်င္ က်ေနာ္ ၌ သာ တာဝန္ ရိွပါသည္ 


 ေမာင္ဘုန္း


8 comments:

 1. အကုိေမာင္ဘုန္း ကဗ်ာေလးခံစားသြားပါတယ္
  မသိတာေလးေတြလဲသိခြင့္ရလို ့ေက်းဇဴးတင္ပါတယ္ရွင္

  ReplyDelete
 2. မသိတာေလးေတြကိုမွ်ေ၀ေပးလို႔ေက်းဇူးပါေနာ္
  ကဗ်ာေလးကလဲ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္

  ReplyDelete
 3. ကဗ်ာကုိစိတ္၀င္စားသူတုိင္းသိသင္႔ပါတယ္ဗ်ာ

  ReplyDelete
 4. အင္း ကဗ်ာကိုစိတ္၀င္စားပါတယ္ မသိတာေလးေတြလဲသိခြင္႕ရခဲလို႕ း)

  ReplyDelete
 5. ခ်ယ္ရီပန္းေလး
  ထာဝစဥ္လန္းပါေစကြယ္..

  ReplyDelete
 6. ေမာင္ဘုန္း ေတာ္လုိက္တာ
  ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ကို ေလ႔လာထားတာ ဘဲ
  အစ္မကေတာ႕ နတ္ရွင္ေနာင္ရဲ႕ ရတုေတြကိုေတာ႕ ေတာ္ေတာ္ေလး ၾကိဳက္ခဲ႔တယ္။ ေက်ာင္းတုန္းကဆို အလြတ္က်က္ခဲ႕တာ
  ေမာင္ဘုန္းကိုယ္တုိင္လည္း ကဗ်ာအစပ္ေကာင္းဘဲ.. တကယ္ခ်ီးက်ဳးပါတယ္

  ReplyDelete
 7. လာေရာက္ေလ့လာသြားတယ္ ကိုဘုန္းေရ...။

  ReplyDelete
 8. ေလးစားစြာမွတ္သား..သြားပါတယ္။

  ReplyDelete